2vwo deel 1 (2008)

Hoofdstuk 2 Vlakke figuren

Theorie

Paragraaf 2.1 Cirkel en middelloodlijn

Constructie middelloodlijn
Loodlijnen op een lijn door een punt

Paragraaf 2.2 De bissectrice

Constructie bissectrice
Constructie driehoek - 2 zijden en hoek gegeven
Constructie driehoek - 3 zijden gegeven

Paragraaf 2.3 Zwaartelijn en hoogtelijn

Constructie zwaartelijn

Paragraaf 2.5 De oppervlakte van een vierhoek

Oppervlakte parallellogram

Opgaven

Paragraaf 2.1 Cirkel en middelloodlijn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ab 15c 16a 16b

Paragraaf 2.2 De bissectrice

17 18 19 20 21 22 23 24ab 24c 25 26 27 28a 28b

Paragraaf 2.3 Zwaartelijn en hoogtelijn

29 30 31 32 33a 33b 34 35 36 37 38 39

Paragraaf 2.4 De oppervlakte van een driehoek

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Paragraaf 2.5 De oppervlakte van een vierhoek

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Paragraaf 2.6 Gemengde opgaven

1 2 3 4 5 6 7 8

Paragraaf 2.7 Diagnostische toets

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paragraaf 2.8 Herhaling

1 2 3 4 5 6 7abc 7def 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Paragraaf 2.9 Extra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Paragraaf 2.10 Algemene herhaling

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Creative Commons Licentie