Wiskunde en Muziek

Boventonen

Een optelling van cosinussen

De boventonen van een grondtoon zijn veelvouden van de grondfrequentie. Klankkleur wordt bepaald door het aantal boventonen dat meeklinkt, en de mate waarin ze meeklinken. Hieronder kun je zelf aangeven hoeveel boventonen je wilt optellen. Je ziet dan de samengestelde "toon" verschijnen.

Dit applet kun je alleen gebruiken als Java is geënstalleerd

Download GeoGebra bestand

Klankkleur

Als we een toon gespeeld horen op een instrument, dan horen we niet alleen de grondtoon, maar ook boventonen. Hierboven is voor elke boventoon de amplitude gelijk aan de grondtoon. De boventonen zijn echter nooit allemaal even sterk (= verschillende amplitudes) aanwezig, maar ze bepalen wel hoe we de klank ervaren. We herkennen dus een instrument op basis van de boventonen die meeklinken met de grondtoon.

Hieronder hoor je Er is gekozen voor een toon van 440 Hz (A4).

De onderstaande geluiden zijn pogingen tot het nabootsen van instrumenten, door een boventonenreeks met bepaalde amplitudes te gebruiken. Zie de bronnen voor informatie over de boventonenreeks en hun amplitudes.