Hoe werkt dit

Deze website bestaat uit een aantal HTML documenten. Deze documenten worden automatisch gemaakt vanuit één XML document met behulp van het programma Xalan.

Nodig zijn de volgende onderdelen:

Je roept elk stylesheet aan met:

xalan -o titel.html dvd.xml titel.xsl